กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยตง ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เกิดดินไหลขนาดเล็กในบางพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:48:02

บ.ห้วยตง ม.7 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มม. เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก เกิดดินไหลขนาดเล็กในบางพื้นที่_นายเสกสรรค์ สหายรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS