กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 190 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เกิดน้ำท่วม ส่งผลให้ถนนชำรุด และบ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:56:06

บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 190 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก เกิดน้ำท่วม ส่งผลให้ถนนชำรุด และบ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง_นางสาวกัลยา เพชรบูรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS