กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสแพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีแดดบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:02:39

บ.ไสแพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม มีแดดบางส่วน_นายภานุ บุญเหลือ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS