กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งสามัคคี ม.6 ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเริ่มเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:42:11

บ.โป่งสามัคคี ม.6 ต.ป่าเมี้ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเริ่มเย็น_นางอาภรณ์ พวกอินแสง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS