กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 5.00 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:20:53

บ.โป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 5.00 น._นายเฉลียว ภูปันคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS