FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 5.00 น.

วันที่ 4 ธ.ค. 2558 08:20:53

บ.โป่งน้ำร้อน ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 5.00 น._นายเฉลียว ภูปันคำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel