กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละลาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยอากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 16:16:27

บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละลาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มมีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยอากาศร้อนอบอ้าว_นายประมวล วงค์สวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS