กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเหนือ ม.6 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:07:51

บ.ปางเหนือ ม.6 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสุทน คำสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS