กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บุ่งสิบสี่ ม.4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:46:50

บ.บุ่งสิบสี่ ม.4 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายเสมียน นราพล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS