FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนเพชร ม.10 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน

วันที่ 7 ธ.ค. 2558 10:38:58

บ.โนนเพชร ม.10 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศเย็นไม่มีฝน_นายสำเนียง โยปัททุม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel