กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาบอน ม.8 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางช่วง ถึงเวลา 17.00 น.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:32:04

บ.นาบอน ม.8 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางช่วง ถึงเวลา 17.00 น._นายสาหรี สะแหละ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS