กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 18:05:55

บ.ไร่เหนือ ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย นายวินัย จันทร์เทพ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS