กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หน้าฮะ ม.3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 08:08:33

บ.หน้าฮะ ม.3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายดุสิต มุสิก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS