FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนสว่าง ม.25 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศเย็น ขณะนี้มีแดดออก อากาศร้อน

วันที่ 12 ธ.ค. 2558 10:18:12

บ.โนนสว่าง ม.25 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศเย็น ขณะนี้มีแดดออก อากาศร้อน-นายใบ สุติยะวัน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel