กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนสว่าง ม.25 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศเย็น ขณะนี้มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:18:12

บ.โนนสว่าง ม.25 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศเย็น ขณะนี้มีแดดออก อากาศร้อน-นายใบ สุติยะวัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS