FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฮอก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่หนาวมาก

วันที่ 12 ธ.ค. 2558

บ.ฮอก ม.4 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่หนาวมาก_นายเช็ด ศรีใจวงศ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel