FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เจียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว

วันที่ 12 ธ.ค. 2558 10:20:14

บ.เจียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้มีหมอกหนา อากาศหนาว_นายธงชัย ส่างสุ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel