FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซับพริก ม.4 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็นในตอนเช้า

วันที่ 12 ธ.ค. 2558 16:24:26

บ.ด่านจันทร์ ม.6 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อนในตอนกลางวัน และเย็นในตอนเช้า_นายมานพ ไปนอก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel