FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่ง ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 08:07:40

บ.โป่ง ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว_นายบุญมา อินต๊ะ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel