FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองฉวาง ม.4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนยังไม่มีฝน

วันที่ 22 ธ.ค. 2558 18:25:28

บ.คลองฉวาง ม.4 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี_อากาศเย็นนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนยังไม่มีฝน_นายวสันต์ ช่วยพัด
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel