กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาคำ ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 07:55:58
 
บ.นาคำ ม. 6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายเเสง เเสงตรีสุ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS