กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางอ้า ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าหลัวมีแดดอ่อนอากาศร้อนไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 13:24:48

บ.ปางอ้า ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าหลัวมีแดดอ่อนอากาศร้อนไม่มีฝน_นายบานเย็น เครือพุก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS