กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_อากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 15:58:05

บ.คลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง_อากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนไม่มีฝน_นายนัด เพชรโชติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS