กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชลนิมิตร ม.7 ต.เชียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับมีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2558 10:38:14

บ.ชลนิมิตร ม.7 ต.เชียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับมีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายบุญจักร สงคราม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS