กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศ อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่งสลับมีแดด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:26:12

บ.ท่าโปงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศ อากาศเย็น ท้องฟ้าโปร่งสลับมีแดด_นายสมศักดิ์ โสดาวัตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS