กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังไทร ม.7 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:19:26

บ.วังไทร ม.7 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. บ่ายนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายวินัย ตลึงจิตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS