กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้อยป่าแฝก ม.6 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_สภาพอากาศ ท้องฟ้าดปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:34:14

บ.น้อยป่าแฝก ม.6 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี_สภาพอากาศ ท้องฟ้าดปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นางบุษรา อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS