กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเตย ม.5 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศร้อนอบอ้าว มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:43:29

บ.คลองเตย ม.5 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน อากาศร้อนอบอ้าว มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง_นายคนึง กรกิ่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS