FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศ ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศหนาว เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 27 ม.ค. 2559 07:42:08

บ.ยางเปียง ม.2 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศ ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศหนาว เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ_นายฤทธิ์ จุ่มถา
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel