FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศ ท้องฟ้าดปร่ง อากาศหนาว

วันที่ 27 ม.ค. 2559 08:19:46

บ.รวมใจ ม.8 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว_นางอาภาภรณ์ อ่อนจันทร์ 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel