FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไคร้ ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีเมฆฝน

วันที่ 6 ก.พ. 2559 11:38:32

บ.ไคร้ ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีเมฆฝน_นายนอง โอบอ้อม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel