กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่พัมนา ม.145 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:47:28

บ.ใหม่พัมนา ม.145 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีหมอกเล็กน้อย_นายทศพล แสนใจวุฒิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS