กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:24:55

บ.สบสา ม.5 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก นายสุวรรณ์ นิลคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS