กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ตอน ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:10:46

บ.แม่ตอน ม.4 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศหนาว นายบุญทอง เทบัวขัติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS