FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำปาน ม.3 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้ามีหมอก อากาศเย็น ช่วงบ่าย มีแดดออก อากาศร้อน

วันที่ 18 ก.พ. 2559 17:04:20

บ.น้ำปาน ม.3 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้ามีหมอก อากาศเย็น ช่วงบ่าย มีแดดออก อากาศร้อน_นายเอี่ยม เสารางทอย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel