FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนอุดม มง8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศหนาว

วันที่ 18 ก.พ. 2559 18:00:58

บ.โนนอุดม มง8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศหนาว_นายบุญมี ผงธุลี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel