FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนม่วง ม.9 ต.ตะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 20 ก.พ. 2559 15:00:20

บ.โนนม่วง ม.9 ต.ตะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายวินัย เคราะห์ดี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel