FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ ม.8 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหว 3.2 บริเวณอ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 21 ก.พ. 2559
 
บ.ใหม่ ม.8 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก จากเหตุแผ่นดินไหว 3.2 บริเวณอ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายทอน คันธะวงศ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel