FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยอดห้วยแก้ว ม.20 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 26 ก.พ. 2559 17:05:45

บ.ยอดห้วยแก้ว ม.20 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายมานิตย์ พานทวีป
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel