กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำในใต้ ม.12 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:57:47

บ.ลำในใต้ ม.12 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายสัญญา มากวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS