กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา._อากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัวอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:59:40

บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา._อากาศเช้านี้ท้องฟ้าหลัวอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS