FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติสุข ม.8 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่_วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควันมาก อากาศร้อน

วันที่ 17 มี.ค. 2559 18:30:40

บ.สันติสุข ม.8 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่_วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควันมาก อากาศร้อน_นางสมพร ยศวงค์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel