กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สรวย ม.17 ต.เวียงสรวย อ.แม่สวย จ.เชียงราย_เวลา 20.42 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เครือข่าย ทธ. รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:03:58

บ.แม่สรวย ม.17 ต.เวียงสรวย อ.แม่สวย จ.เชียงราย_เวลา 20.42 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.3 บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เครือข่าย ทธ. รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน_นายประจวบ อุทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS