กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 - 07.30 น. มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:16:32

ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังที่ 4 (ไก่แบ้) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด_เวลา 07.00 - 07.30 น. มีฝนตกปรอยๆ ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายลือชัย ศรีไสยาศน์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS