กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตาด ม.8 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควันหนา อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 15:47:37

บ.นาตาด ม.8 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควันหนา อากาศร้อน_นายกำจัด ปริญญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS