FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

วันที่ 31 มี.ค. 2559 07:37:23

บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายสมศักดิ์ เทียมเพ็ชร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel