กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่กะสี ม.9 ต.เเม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีเมฆน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:16:21

บ.แม่กะสี ม.9 ต.เเม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน มีเมฆน้อย_นายทองริด พิกุลศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS