FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าน้ำ ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ราชบุรี_อากาศวันนี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆเล็กน้อยอากาศร้อนไม่มีฝน

วันที่ 19 เม.ย. 2559 08:15:14

บ.ท่าน้ำ ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ราชบุรี_อากาสวันนี้ท้องฟ้าหลัวมีเมฆเล็กน้อยอากาศร้อนไม่มีฝน_นายสนทยา คูหาสุวรรณ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel