กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนไทย ม.6 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:25:50

บ.ดอนไทย ม.6 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายสัญญา เสาโปน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS