FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:33:46

บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายเสวก สิทธิการ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel