กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:33:46

บ.ขุมมุด ม.4 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายเสวก สิทธิการ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS