กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปี้ ม.7 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:48:19

บ.ปี้ ม.7 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายศรีไว ฟังเร็ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS