FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปี้ ม.7 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

วันที่ 25 เม.ย. 2559 07:48:19

บ.ปี้ ม.7 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายศรีไว ฟังเร็ว
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel