กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันนาเคียน ม.4 ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:27:50

บ.สันนาเคียน ม.4 ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายประสิทธิ์ กันทะวิชัย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS